Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Uwaga! Aktualny portal Politechniki Rzeszowskiej dostępny jest pod adresem: www.prz.edu.pl

Eksperci z dziedziny: Ochrona Środowiska

 • GRABAS Maria, dr inż.
  Technologia ścieków, usuwanie związków biogennych ze ścieków, złoża biologiczne i reaktory z biomasą osiadłą

 • DZIEDZIC Sylwia, dr inż.
  zarządzanie innowacjami, w tym ekoinnowacjami; inteligentne specjalizacje; regionalne strategie innowacji; system zarządzania jakością (ISO 9001:2015)

 • RAK Janusz, prof.dr hab.inż.
  Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów komunalnych

 • BUKOWSKA Maria, dr inż.
  Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, inżynieria środowiska, ochrona atmosfery, audyting energetyczny

 • BABIARZ Bożena, dr inż.
  Niezawodność i ryzyko funkcjonowania systemów zaopatrzenia w ciepło, sieci i instalacje sanitarne, ogrzewnictwo i sieci cieplne

 • BORYCZKO Krzysztof, dr inż.
  Zaopatrzenie w wodę, niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 • BUCZEK Kazimierz, prof.dr hab.inż.
  Energoelektronika

 • HAJDUK-STELMACHOWICZ Marzena, dr
  zarządzanie proekologiczne, systemy zarzadzania środowiskowego, zarządzanie jakością,higieną i bezpieczeństwem pracy, innowacje,ekoinnowacje,europejski rynek pracy, zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość, działalność gospodarcza, marketing, psychologia biznesu

 • KALETA Jadwiga, dr inż.
  Ochrona wód, uzdatnianie wody do celów pitnych, kotłowych, medycznych, technologie oczyszczania ścieków, usuwanie związków organicznych z wody

 • KOSZELNIK Piotr, dr hab.inż.
  Chemia środowiska, ochrona wód

 • MASŁOŃ Adam, dr inż.
  inżynieria środowiska: technologia ścieków, utylizacja osadów ściekowych, gospodarka odpadami

 • NIEMIEC Witold, dr hab.inż.
  Zarządzanie środowiskiem, ochrona środowiska, zarządzanie odpadami, odnawialne źródła energii

 • PAPCIAK Dorota, dr hab.inż.
  Ochrona wód, uzdatnianie wody do celów pitnych, biotechnologie w procesach uzdatniania wody, usuwanie związków azotowych metodami fizyczno-chemicznymi i biologicznymi

 • PIECH Adam, dr inż.
  uzdatnianie wód do picia i do celów przemysłowych, dobór urządzeń technologicznych, ocena funkcjonowania stacji uzdatniania wody

 • PUSZKAREWICZ Alicja, dr inż.
  Ochrona zasobów wód, Opracowanie technologii uzdatniania wody do celów pitnych i celów specjalnych

 • RUSZEL Mariusz, dr
  Polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.

 • SITARZ-PALCZAK Elżbieta, dr inż.
  Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku.

 • SŁYŚ Daniel, dr hab.inż.
  Systemy kanalizacyjne, Zbiorniki retencyjne, Zagospodarowanie wód opadowych,Optymalizacja systemów kanalizacyjnych, Modelowanie numeryczne systemów wodociągowych i kanalizacyjnych

 • STUDZIŃSKI Andrzej, dr inż.
  Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 • TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK Barbara, dr hab.inż.
  Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów komunalnych

 • WOŚ Paweł, dr inż.
  Pojazdy samochodowe, silniki spalinowe - badania, diagnostyka; opinie, ekspertyzy, analiza stanu technicznego i uszkodzeń w procesie ich eksploatacji i zdarzeniach drogowych. Ekologia procesów spalania w silnikach tłokowych i pomiary emisji szkodliwych związków w spalinach.

 • WOŹNIAK Leszek, prof.dr hab.inż.
  Zarządzanie innowacjami, w tym szczególnie ekoinnowacjami, inteligentne specjalizacje, zarządzanie rozwojem regionu, zarządzanie i ekonomia ochrony środowiska, zarządzanie i ekonomia w gospodarce żywnościowej

 • ZAMORSKA Justyna, dr
  Ochrona zasobów wód, ocena bakteriologiczna wody, gleby, powietrza, Parazytologia odpadów i osadów ściekowych

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260; e-mail: , administrator serwisu: ;
Rekrutacja
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies