Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Uwaga! Aktualny portal Politechniki Rzeszowskiej dostępny jest pod adresem: www.prz.edu.pl

KOMUNIKAT NR 2/2016

K O M U N I K A T

Terminy dla doktorantów ubiegających się o przyznanie
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017

Wnioski należy wypełnić w systemie USOS i złożyć wydrukowany
i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów we właściwym Dziekanacie

·       do 20 lipca 2016 r. – dla osób będących obecnie doktorantami Uczelni,

 

·       do 17 października 2016 r. – dla doktorantów przyjętych na I rok studiów doktoranckich.

 


Ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 09:25:18

KOMUNIKAT NR 1/2016

K O M U N I K A T

    
Terminy dla doktorantów ubiegających się o przyznanie
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
na semestr letni w roku akademickim 2015/2016:


• od 22 lutego 2016 r. – wnioski można składać w systemie USOS
 
• do 14 marca 2016 r. - wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć we właściwym Dziekanacie


Ostatnia modyfikacja: 2016-03-17 11:36:54

KOMUNIKAT nr 4/2015

 K O M U N I K A T nr 4/2015

 

DLA  DOKTORANTÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  PRZYZNANIE  ŚWIADCZEŃ  POMOCY  MATERIALNEJ
(STYPENDIUM  SOCJALNE,  STYPENDIUM SPECJALNE  DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I ZAPOMOGI) 
W  ROKU  AKADEMICKIM  2015/2016

                                                                                                                                                                                                                          

 

 • Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej doktorant składa za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie https://usos.prz.edu.pl, wybierając z menu DLA STUDENTÓW pozycję WNIOSKI a następnie wniosek o przyznanie właściwego stypendium - dostęp do formularza będą mieli wyłącznie doktoranci PRz posiadający konto e-mail na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej. Login i hasło dostępowe do formularza są identyczne jak dla konta pocztowego. Sposób uzyskania konta pocztowego PRz jest opisany w „Regulaminie korzystania z Serwera Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej stud.prz.edu.pl”, który jest dostępny na stronie internetowej https://stud.prz.edu.pl/regulamin.

 • Wnioski można składać w systemie USOSweb od 1 lipca 2015 r. w dwóch terminach:

·        do 20 lipca - dla obecnych doktorantów,

·        do 15 października - dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich.

 

 • Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Dziekanacie właściwego wydziału – w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę doktoranta w 2014 roku, a w przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 


Ostatnia modyfikacja: 2015-07-01 14:25:01

KOMUNIKAT nr 3/2015

  

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  

 

 dla doktorantów ubiegających się o przyznanie
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
na semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016

 

 

 

Ø   do 20 lipca 2015 r. – dla obecnych doktorantów

 

Ø   do 15 października 2015 r. – dla doktorantów przyjętych na I rok

 


Ostatnia modyfikacja: 2015-07-01 14:14:39

KOMUNIKAT nr 2/2015

  

 KOMUNIKAT 
PRZYZNAWANIE MIEJSC W DOMU STUDENCKIM DLA DOKTORANTÓW


1. Doktoranci wypełniają wnioski w systemie USOSweb, wybierając z menu DLA DOKTORANTÓW pozycję WNIOSKI, a następnie:

 • „Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PRz dla doktorantów”,

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów PRz (tutaj)

3. Doktoranci niepełnosprawni, małżeństwa doktoranckie oraz matki/ojcowie samotnie wychowujące/wychowujący dzieci, do wniosku oprócz dokumentów potwierdzających dochód obowiązani są dołączyć odpowiednio: 

 • akt zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku ubiegania się o pokój małżeński), 
 • akt urodzenia dziecka oraz zgodę współmałżonka na zamieszkanie dziecka w DS (w przypadku ubiegania się o pokój matki/ojca z dzieckiem), 
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dla osób niepełnosprawnych).
4. Doktoranci, wypełniają wniosek w terminie określonym w „Harmonogramie przyznawania miejsc i zakwaterowania w DS Politechniki Rzeszowskiej dla doktorantów”, ustalanym na dany rok akademicki.

5. Doktorant wskazuje we wniosku nazwę DS, w którym chciałby zamieszkać oraz w razie wyczerpania dostępnych miejsc nazwę DS wskazanego jako „drugi”.
 
6.  Zasady przyznawania miejsc dostępne są tutaj.
 
 

Aktualni doktoranci

HARMONOGRAM

PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ DLA DOKTORANTÓW

Kandydaci na studia doktotanckie

15-30.06.2015 r.

 

Wypełnianie wniosków przez doktorantów w systemie USOSweb,
a kandydaci na studia doktoranckie wypełniają wnioski w SIR.

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej - Adres: al. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów – Bud. V, pok. 212

 

01-11.09.2015 r.

01-15.07.2015 r.

 

Przyznawanie przez Prorektora ds. Nauki miejsc doktorantom w DS.

 

14-25.09.2015 r.

16-17.07.2015 r.

 

Podanie informacji przez DRKN e-mailem na indywidualne konto pocztowe doktoranta o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w DS,

przekazanie do poszczególnych DS. i dziekanatów listy osób, którym zostały przyznane miejsca

 

25.09.2015 r.

17-30.07.2015 r.

 

Rezerwacja miejsc w DS. (osobiście lub telefonicznie), w którym zostało przyznane miejsce

 

brak

25-29.09.2015 r.

 

Zakwaterowanie doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich

 

25-29.09.2015 r.


Ostatnia modyfikacja: 2015-06-24 09:52:24

Kuźnia Młodych Talentów

 

 Szanowni Państwo,

 Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Szkołę Letnią Kuźnia Młodych Talentów organizowaną przez Akademię Młodych Uczonych PAN. Przedsięwzięcie odbędzie się po raz pierwszy. KMT AMU powstała z myślą o młodych polskich naukowcach na wczesnym etapie kariery, jakim zazwyczaj są studia doktoranckie. Nadrzędnym celem Kuźni Młodych Talentów będzie rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy naukowej, wymiana doświadczeń między doktorantami. Tegoroczna edycja skierowana jest do naukowców, którzy swoje zainteresowania skupiają wokół nauk rolniczych, biologicznych, medycznych i matematycznych w celu nawiązania współpracy interdyscyplinarnej.

Kuźnia Młodych Talentów odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2015 roku w Domu Pracy Twórczej  Mądralin.

KMT będzie miała formę warsztatów połączonych z wykładami popularnonaukowymi i dyskusjami panelowymi poruszającymi ważne dla młodych naukowców kwestie. Wykładowcy zwrócą uwagę na potrzebę nawiązywania współpracy pomiędzy naukowcami reprezentującymi różne dziedziny. Przedstawione zostaną również korzyści płynące z udziału w interdyscyplinarnych projektach badawczych.

W trakcie warsztatów planowane jest przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce: pisanie publikacji naukowych, analiza statystyczna wyników badań oraz autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Warsztaty będą prowadzone w trzech dziesięcioosobowych grupach, co pozwoli na indywidualne podejście prowadzącego do każdego z uczestników.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie nadsyłanych wniosków aplikacyjnych. Zgłoszenia będą zawierały opis najważniejszego osiągnięcia naukowego i przebiegu dotychczasowej kariery naukowej oraz  uzasadnienie chęci udziału w warsztatach (http://kmtamu.pl/rejestracja).

Nabór wniosków:  do 24 maja 2015 r.

Ogłoszenie wyników naboru: 2 czerwca 2015 r.

 

Więcej informacji na stronie: www.kmtamu.pl

Dołącz do nas na facebooku! www.facebook.com/kmtamu

W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@kmtamu.pl

Zachęcamy do wysyłania wniosków aplikacyjnych!

  

Z wyrazami szacunku,

Rada Programowa KMT AMU

 


Ostatnia modyfikacja: 2015-04-30 08:12:30

Pliki do pobrania

KOMUNIKAT nr 1/2015

 

 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  
dla doktorantów ubiegających się o przyznanie 
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

na semestr letni w roku akademickim 2014/2015

 

 • od 23 lutego 2015 r. – wnioski można składać w systemie USOS

 

 • do 13 marca 2015 r. - wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć we właściwym Dziekanacie

 


Ostatnia modyfikacja: 2015-02-11 10:55:08

KOMUNIKAT nr 6/2014

 

 KOMUNIKAT

Minimalna kwota stypendium doktoranckiego na rok 2014 wynosi 1347 zł.

(60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego zasadniczego asystenta),

natomiast od 1 stycznia 2015 r. wynosić będzie 1470 zł.

 

 


Ostatnia modyfikacja: 2014-10-30 13:37:04

KOMUNIKAT nr 5/2014

 

 KOMUNIKAT
PRZYZNAWANIE MIEJSC W DOMU STUDENCKIM DLA DOKTORANTÓW


1. Doktoranci wypełniają wnioski w systemie USOSweb, wybierając z menu DLA DOKTORANTÓW pozycję WNIOSKI, a następnie:

 • „Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim PRz dla doktorantów”,
 • „Wniosek o przyznanie pokoju małżeńskiego, pokoju dla matki/ojca z dzieckiem, pokoju dla osoby samotnie wychowującej dziecko, miejsca dla osoby niepełnosprawnej w Domu Studenckim PRz dla doktorantów” 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów PRz (tutaj) 

3. Doktoranci niepełnosprawni, małżeństwa doktoranckie oraz matki/ojcowie samotnie wychowujące/wychowujący dzieci, do wniosku oprócz dokumentów potwierdzających dochód obowiązani są dołączyć odpowiednio: 

 • akt zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku ubiegania się o pokój małżeński), 
 • akt urodzenia dziecka oraz zgodę współmałżonka na zamieszkanie dziecka w DS (w przypadku ubiegania się o pokój matki/ojca z dzieckiem), 
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dla osób niepełnosprawnych).
4. Doktoranci, wypełniają wniosek w terminie określonym w „Harmonogramie przyznawania miejsc i zakwaterowania w DS Politechniki Rzeszowskiej dla doktorantów”, ustalanym na dany rok akademicki, umieszczonym na stronie internetowej PRz.

5. Doktorant wskazuje we wniosku nazwę DS, w którym chciałby zamieszkać oraz w razie wyczerpania dostępnych miejsc nazwę DS wskazanego jako „drugi”.
 
6.  Zasady przyznawania miejsc dostępne są tutaj.
 
 
HARMONOGRAM
 

 

do 31.07.2014r.

 

 

Wypełnianie wniosków przez doktorantów w systemie USOSweb,
a kandydaci na studia doktoranckie wypełniają wnioski w SIR.

 

do 31.07.2014 r.

 

Składanie wydrukowanych i podpisanych przez doktorantów wniosków.

Wnioski należy składać w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej
adres: al. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów – Bud. V, pok. 212

08.08.2014 r.

 

Przyznawanie miejsc doktorantom w DS przez Prorektora ds. Nauki.

 

11-12.08.2014 r.

 

Podanie informacji przez DRKN e-mailem na indywidualne konto pocztowe doktoranta o przyznaniu bądź odmowie przyznania miejsca w DS.

Przekazanie listy osób, którym zostały przyznane miejsca do poszczególnych DS i dziekanatów.

 

12-18.08.2014 r.

 

Rezerwacja miejsc w DS, w którym zostało przyznane miejsce.

 

18-22.08.2014 r.

 

Rezerwacja wolnych miejsc przez doktorantów z listy rezerwowej.

 

25.09.-01.10.2014r.

 

Zakwaterowanie doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich.

 

 
 

Ostatnia modyfikacja: 2014-07-15 13:34:49

KOMUNIKAT nr 4/2014

 

FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ

PRZEDŁUŻENIE TERMINU !!!

  

 składania wniosków dla uczestników studiów doktoranckich

ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej

na semestr zimowy w roku akademickim 2014/2015

  

 • do 30 września 2014 r. – dla obecnych doktorantów

 

 

 


Ostatnia modyfikacja: 2014-07-11 13:47:52

KOMUNIKAT nr 3/2014

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZNIŻEK NA PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje uczestników studiów doktoranckich, że zgodnie z Uchwałą nr XLVI/887/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Rzeszów: 


§4.1. Do korzystania z ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, na podstawie biletów jednoprzejazdowych, wieloprzejazdowych i okresowych uprawnieni są:

1.       uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich – na podstawie legitymacji doktoranta wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym stacjonarny tryb studiów.”

 

 


Ostatnia modyfikacja: 2014-06-23 13:18:48

KOMUNIKAT nr 2/2014

 K O M U N I K A T nr 2/2014

 

DLA  DOKTORANTÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  PRZYZNANIE  
ŚWIADCZEŃ  POMOCY  MATERIALNEJ
(STYPENDIUM  SOCJALNE,  STYPENDIUM SPECJALNE DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I ZAPOMOGI)

W  ROKU  AKADEMICKIM  2014/2015

 

 • Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej doktorant składa za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie https://usos.prz.edu.pl, wybierając z menu DLA STUDENTÓW pozycję WNIOSKI a następnie wniosek o przyznanie właściwego stypendium - dostęp do formularza będą mieli wyłącznie doktoranci PRz posiadający konto e-mail na serwerze Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej. Login i hasło dostępowe do formularza są identyczne jak dla konta pocztowego. Sposób uzyskania konta pocztowego PRz jest opisany w „Regulaminie korzystania z Serwera Studenckich Kont Pocztowych Politechniki Rzeszowskiej stud.prz.edu.pl”, który jest dostępny na stronie internetowej https://stud.prz.edu.pl/regulamin.
 • Wnioski można składać w systemie USOSweb do 15 czerwca w dwóch terminach:

·        do 15 lipca - dla obecnych doktorantów,

·        do 17 października - dla uczestników pierwszego roku studiów doktoranckich. 

 • Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Dziekanacie właściwego wydziału – w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę doktoranta w roku 2013 r., a w przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.


 

 


Ostatnia modyfikacja: 2014-06-12 15:46:55

KOMUNIKAT - Elektroniczna Legitymacja Doktoranta

 

 

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA DOKTORANTA

 
 
W związku z uruchomieniem procedury wydawania Elektronicznej Legitymacji Doktorantadoktorantów II i kolejnych lat studiów zainteresowanych jej posiadaniem prosimy o:
 

1. przesłanie zdjęcia jak do dowodu osobistego w formie elektronicznej w formacie .jpg na adres:

 • zdjęcie musi być opisane w następujący sposób: 
  nr albumu_imię_nazwisko.jpg (według wzoru: 123_jan_kowalski.jpg)
 • w tytule maila należy podać: „ELD-Wydział… (nazwa wydziału)

2. wniesienie opłaty za ELD w wysokości 17 zł na indywidualne konto, które jest dostępne po zalogowaniu się w systemie USOSweb (Płatności – Należności - Nierozliczone – opłata za legitymację).

 
 
 
 

Ostatnia modyfikacja: 2014-06-23 13:00:22

KOMUNIKAT nr 1/2014

 


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  
dla uczestników studiów doktoranckich 
ubiegających się o przyznanie 
ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

na semestr letni w roku akademickim 2013/2014


 • od 28 lutego 2014 r. wnioski można składać w systemie USOS

 

 • do 14 marca 2014 r. - wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć we właściwym Dziekanacie

 


Ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:06:10
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 1100, fax: +48 17 854 1260; e-mail: , administrator serwisu: ;
Rekrutacja
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies